• Jednoduchá komunikace mezi rodiči a školou
    • Tím, že rodiče mají přístup k údajům o docházce, ke známkám, domácím úkolům, učivu, atd., nejsou již neinformovaní a mohou se více zapojovat do vzdělávání svých dětí.
    • S EduPage máte přístup ke školním údajům kdekoliv. Můžete zadat domácí úkol z domu, kontrolovat suplování z mobilu nebo zadávat docházku z tabletu přímo ve třídě.
  • Přihlášení

   • Jak na přihlášení

   • Žák získá přihlašovací údaje od třídního učitele. Rodičovské konto se dá vytvořit, pokud má třídním učitelem v  systému zadanou e-mailovou adresu. Potom rodič může zvolit "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a systém EduPage pošle heslo rodičovi na zadaný e-mail.

  • Zvonění

   Sobota 4. 2. 2023